Ewelina D

Ewelina Dołkowska
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat CTPB nr 21). Ukończyłam 4-letnie szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii. Studia magisterskie odbyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Brałam udział w szkoleniach i kursach dotyczących m.in. terapii schematu, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, logoterapii motywacyjnej, dialogu motywującego.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologicznej Lecznicy Citomed, Prywatnym Centrum Psychologicznym, Centrum Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Fundacji wspierającej osoby z zaburzeniami psychicznymi, Centrum Informacji i Planowania Kariery.

Od 2010 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT). Pracuję pod superwizją CTPB.

Prowadziłam szkolenia i warsztaty m.in. dla pracowników publicznych służb zatrudnienia z woj. kujawsko-pomorskiego (przykładowe tematy szkoleń: Komunikacja interpersonalna oraz strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z klientemSkuteczna komunikacja w pracy doradcy zawodowego z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniachKomunikacja i tworzenie Indywidualnego Planu Działania) oraz warsztaty m.in. z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, asertywności, zarządzania czasem przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami. Posiadam także doświadczenie dydaktyczne - prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii ze studentami kierunków medycznych.

Joanna

Joanna Świercz-Kalwas
Psycholog dzieci i młodzieży

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą od kilku lat zdobywam w Gabinecie Psychologicznym w Poradni Dzieci i Młodzieży, pracując z dziećmi i rodziną. Zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci oraz poradnictwem wychowawczym.

Doświadczenie zdobywałam również w szkołach: podstawowej i gimnazjum – udzielając pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, prowadząc zajęcia o charakterze integracyjnym i terapeutycznym; w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Kolegium Pracowników Służb Społecznych – przez kilka lat prowadząc zajęcia ze studentami z przedmiotów: psychologia rodziny, psychologia rozwojowa, elementy psychoterapii; w stowarzyszeniu dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Psychologię ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność: wspomaganie rozwoju). 
Moje kompetencje zawodowe doskonaliłam podczas szkoleń i warsztatów z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży m.in. 
• psychoterapii behawioralno - poznawczej dzieci i młodzieży
• diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, 
• terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, 
• diagnozy neuropsychologicznej dziecka, 
• pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie

Na spotkania zapraszam:
1. rodziców z dziećmi, które:
• mają trudności w koncentracji uwagi, problemy w uczeniu się,
• przeżywają różnego rodzaju lęki np. w szkole, przed rozstaniem się z rodzicami, 
• trudno im nawiązywać relacje z rówieśnikami,
• przejawiają zachowania agresywne, trudności w kontrolowaniu złości,
• wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego,
• są w trudnej sytuacji rodzinnej (rozstanie rodziców, strata bliskiej osoby)

2. rodziców, którzy potrzebują porady w zakresie:
• wspierania rozwoju dziecka, 
• trudności wychowawczych, 
• relacji pomiędzy rodzeństwem lub rodzinnych


Prywatnie mama 2 dzieci.

 

Kontakt

Imię i Nazwisko Rejestracja

           w godz. 10:00 - 20:00
Telefon 600-387-855
skype e.dolkowska


Facebooksensum.torun

Wiadomość

E-mail 
Temat 
Wiadomość